اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

فناوری های مناسب

اااااااااا- آب

اااااااااا- غذا

اااااااااا- انرژی

اااااااااااااااااااااابهینه سازی مصرف

 ااااااااااااااااااااامتنوع سازی منابع

 اااااااااااااااااااااامحلی سازی تولید

 اااااااااااااااااااااافرهنگ آموزی

اااااااااا- ضایعات

اااااااااا- حمل و نقل

اااااااااا- ساخت و ساز

اقتصاد

جهانبینی و فرهنگ

جامعه سازی

 

 

 

 

 

میکروگریدها: سیر تکاملیِ شبکه برق به زبان تصویر

اانمای بزرگتر

سیستم های متمرکز: در این ساختارِ قدیمی، تولید برق در چند نیروگاه با راندمان پایین انجام می شود. علاوه بر اتلاف انرژی در نیروگاه ها، قطعی برقِ ناشی از لطمات وارده بر شبکه توسط بلایای طبیعی، معمولا منطقه وسیعی را در بر می گیرد.  این ب ت س  نت سنت نس یت نستی نست ی

سیستم های غیر متمرکز: این ساختار که پیشرفته تر از نوع پیشنین است قابلیت دریافت الکتریسیته از ژنراتورهای میان راه، از جمله پانل های خورشیدی و توربین های بادی، را دارد. غالب این سیستم ها به فناوری ذخیره سازی برق، مثل باتری، مجهز اند. بخش دیگری از فناوری های برتر این سیستم ها، موسوم به لود کنترل یا مدیریت مصرف انرژی، افزایشِ بیش از حدِّ استفاده از انرژی را در زمان اوجِ مصرف برق تعدیل می کند.          تس نتس یست سنتینسی نست ی

سیستم های میکروگرید: این پیشرفته ترین سیستم موجود برای تولید و توزیع برق است. نیروگاه های کم بازده به کلی از مدار خارج و تولید برق عمدتا توسط تولید کنندگان خرد و متوسط انجام می گیرد. علاوه بر تجهیزات موجود در سیستم های غیر متمرکز، میکروگریدها مجهز به نوعی فیوز به نام ریکلوزِر است. ریکلوزرها قادر اند بخش های صدمه دیدۀ شبکه در بلایای طبیعی را به صورت اتوماتیک از سایر بخش ها جدا کنند. لذا فقط بخش کوچکی از شبکه دچار قطعی برق می شود و سایر بخش ها کماکان از جریان برق برخوردارند.  نتیت سنت نست نتت کند و بدین طریق 

منبع: Self-Organization: The Key To Optimized Microgrid Development, by Mark Sardella (accessed 15 April 2013)

 

 

 

 

 

میزان اتلاف انرژی در تولید برقِ نیروگاهی

انمای بزرگتر

استعداد عظیمی برای بهینه سازی مصرف انرژی در فرآیند تولید و توزیع برق وجود دارد. امروزه که فناوری ها، روز به روز نو می شوند، ادامه استفاده از فناوریِ نیروگاه های حرارتی با استفاده از سوخت فسیلی و توربین های بخار مترادف با پافشاری بر روشی است که بیش از 5 دهه از عمر آن می گذرد. این فناوری از لحاظ بهره وری بسیار نامطلوب است چون بالغ بر 70 درصد انرژیِ به دست آمده از سوزاندنِ منابع فسیلی در همان ابتدای کار در نیروگاه به صورت انرژی حرارتی هدر می رود...  بیشتر بخوانید  تینت سنت سنیت سنیت نستی نست ینستی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فناوری های مناسب برای تامین و بهینه سازی مصرف انرژی

محلی سازی تولید انرژی 

برای اشتغالزایی و خودکفایی در روستاها

تولید محلی انرژی در دهکده سالم فیندهورن

محلی سازی تولید انرژی با سرمایه گذاری اندک

سدّ بادی: فناوریِ بومی ایران

امیکروگرید نام فناوری جدیدی است که با افزودن آن به شبکه سراسری برقِ می توان از آن به صورت شبکه های محلی و مستقل نیز بهره برد. با به بازار آمدن فناوری های انرژیِ خورشیدی و بادی، هم  اکنون تولید محلی انرژی برای تامین برق خانه ها و جوامع کوچک، مثل روستاهای سنتی و دهکده های سالم قرن 21، امکانپذیر شده است. با گسترش میکروگریدها، هر تولید کنندۀ محلی، در هر مقیاسی که برق تولید کند، می تواند به شبکه سراسری متصل باشد، به آن برق بدهد و یا در صورت لزوم از آن برق دریافت کند. مضافا اینکه با افزودن این امکانات پیشرفته به شبکه های برق می توان تولید برقِ محلی را به فرصتی بی سابقه برای اشتغالزایی و کسب درآمد و نیز ایجاد زیرساختِ اجتماعی و اقتصادیِ مقاوم نسبت به از کارافتادگی شبکه و قطع برق در منطقه ای وسیع به موجب وقوع بلایای طبیعی بدل کرد. از سوی دیگر، تولید محلی برق گامی بزرگ به سوی خودکفایی و خوداتکاییِ روستاها و شهرهای کشورهاست به صورتی که بهتر می توانند شالوده یک جامعه ملیِ خودکفا از نظر انرژی به طور اخص و از نظر اقتصادی به طور اعم را تشکیل دهند.  یتسنت سنت سیت نسیت نستی نست ینستی نت سینت سنیت سیننسی نسین ستینت س

موفقیت در بهینه سازی مصرف، متنوع سازی منابع و محلی سازی تولید انرژی و نیز فرهنگ آموزی به منظور افزایش توان مقاومت و احیای مجدد جامعه پس از آسیب های ناشی از تبعاتِ گرانی و آلایندگی سوخت های فسیلی و تغییرات آب و هوایی، مشروط به هماهنگی و هم افزایی بین برنامه ریزان، سیاستگذاران و مجریان دولتی از یک سو و آحاد مردم از سوی دیگر است. اما شاید در هیچ یک از این موارد، این ضرورت بیش از محلی سازی تولید انرژی احساس نشود. در محلی سازی تولید، کارآیی تولید کنندگان محلیِ انرژی چندین برابر می شود اگر زیرساخت های موجود برای تحویل گرفتن مازاد تولید انرژی به منظور انتقال و توزیع محلی، منطقه ای و سراسریِ برق با راندمان بالا، به روز گردد. ت نتس نت نستنس ینست ینت سینت سنیت نسیت نست ینست ینس ینست ین ت

توضیحِ بیشتر اینکه در شبکه های متمرکز کنونی، برق تولید شده در نیروگاه هایِ واقع در نقاط مختلف کشور از طریق کابل و دکل های بزرگ (مجموعه ای که در اصطلاح فنی به آن گرید می گویند) در سطح کشور توزیع می شود. امروزه، پیشرفت علوم و فناوری های جدید در این راستا فرصتی بی سابقه برای افزایش بازده و کاستن از میزان اتلاف انرژی در شبکه های متمرکز تولید و توزیع برق به وجود آورده است. به نقل از کارشناسان این حوزه، بیش از نیمی از برق جهان در نیروگاه هایی تولید می شود که توربین های بخار آن از تکنولوژی نیم قرن پیش استفاده می کند و لذا تولید و توزیع با راندمان فقط 30 درصد صورت می گیرد. به بیان دیگر 70 درصد انرژیِ حرارتیِ حاصله از سوختی که به مصرف می رسد هدر می رود و هرگز تبدیل به برق نمی شود. بنابراین امروزه در برخی از کشورها این شبکه ها مراحل بعدیِ تکامل خود را طی کرده و زیرساخت مناسب تری برای تولید و توزیع برق با راندمان و عملکردِ بهتری در قرن 21 به وجود آورده است. تبتسنت نست ینست ینتسینتس نیت نسیت نست ینست ینت سینت سنی سنی ن

تا کنون دو مرحله تکاملی برای این شبکه ها قابل تشخیص است: یکی شبکه هایی که قادرند انرژی تولید شده توسط تولید کنندگان خُرد و متوسط را در میان راه دریافت و توزیع کنند. این شبکه ها را شبکه های غیر متمرکز می نامند. با استفاده از این فناوری، گرید قادر است برق تولید شده توسط واحدهای کوچک و متوسطِ انرژی بادی و خورشیدی که دارای راندمان بهتری است را در هر نقطه از شبکه دریافت کند. مرحله بعدیِ تکامل گرید موسوم به میکروگرید شامل فناوریِ پیشرفته تری است که قادر است به صورت خودکار هر بخش از گرید را به صورت مستقل در آورد. در این ساختار پیشرفته، یک روستا، دهستان، بخش یا شهرستان که مجهز به واحدهای محلیِ تولید انرژی است می تواند در صورت رخداد قطعیِ برق در بخشی دیگر، به طور خودکار از گرید قطع اتصال کند و تا زمان رفع اشکال به برق تولید محلی متکی باشد.  تسن تسین سنیت سنیتنسی نست ینسینت سین سنیت نسی نستی نست ینست ینس ین سنی

شاید در حال حاضر، به ویژه در کشورهایی نظیر ایران که نصب واحدهای تولید برق خورشیدی و بادی، به ویژه در منازل و مجتمع های مسکونی، به طور گسترده متداول نگردیده است، فناوری میکروگرید بیش از انتظار و ظرفیت تلقی شود. اما برای بالا بردن راندمان تولید برق در سطح کشور و دستیابی به خودکفایی و خوداتکایی در شهر و روستا، کسب قابلیت تولیدِ محلی برق با بهره گیری از ویژگی های بومی (باد، آفتاب، انرژی حرارتیِ زمین، انرژی جزر و مد و غیره) در گرو موجود بودن چنین شبکه ای است. ایجاد زیرساخت های لازم با استفاده از فناوری های مناسب برای تشویق و تسهیلِ تولید محلی انرژی چند تحول کلیدی را به ارمغان می آورد: یکی اینکه از وابستگی به سوخت های فسیلی مثل نفت، زغال سنگ و گاز طبیعی و انتشار گازهای گلخانه ای می کاهد. دوم اینکه، تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر توسط تولیدکنندگانِ خُرد و متوسط برای مصرف محلی و فروش به شبکه سراسری را امکانپذیر می کند و سوم اینکه از خروجِ کلان نقدینگی ها از اقتصاد محلی که در نتیجه پرداخت قبوض برق رخ می دهد جلوگیری می کند.  تنتسن تنستی نست ینتس ینت سینت نسیت نستی نسیت نسیت نستی نستی نست ینتس ین

در کشورهایی که تامین و توزیع برق هم اکنون عمدتا توسط دولت انجام می شود، به ویژه در ایران که در معرض تحریم خارجی نیز قرار گرفته است، این مجموعه سه گانه از تحولات کلیدی در عرصه انرژی، به فواید راهبردی زیر می انجامد: 1) تعددِِ تولیدکنندگان انرژی نوعی خصوصی سازی در مقیاس بسیار وسیع است که بیشترین بهره را به آحاد مردم می رساند چرا که ایشان را صاحب لوازم تولید برق در روستا و شهر خود می کند و ضمنا استعداد فنیِ فراگیر برای ایجاد اشتغال و کسب درآمد برای نسل جوان را فراهم می سازد. 2) در راستای ضرورت راهبردی دستیابی به اقتصاد مقاومتی، افزایش تعداد تولیدکنندگان انرژی در سطح کشور، از اتکا به تعدادی انگشت شمار نیروگاه آسیب پذیر (به لحاظ تحریم یا بلایای طبیعی) می کاهد. و 3) در خشکسالی کنونی در منطقه، کاهش اتکا به نیروگاه ها برای تولید برق، مقادیر زیادی آب برای مصرف در دیگر عرصه های اقتصاد مثل شرب، کشاورزی و صنعت را امکانپذیر می کند. بست سنتس نت سنت نستی نسیت نست ینست ینستینت سینت سینت سنت

نمونه های زیر کارآییِ محلی سازی تولید انرژی در جوامع و استعداد آن برای اشتغالزایی و کاستن از اتکا به سوخت های فسیلی را نشان می دهد: باسنت سنی سیت نسیت نستی نست ینتس ینت سنیت سنیت نسی تنست ی

تولید انرژیِ محلی: راهکاری مؤثر برای اشتغالزایی و خودکفایی در روستاها

در آمریکا برای اسکان بومیانِ آن کشور قلمروهای ویژه ای اختصاص یافته است. این قلمرو ها که رِزِروِیشِن نامیده می شود فقیرنشین ترینِ جوامع دنیا را در خود جای داده که غالبا دچار مسایل حادّ اقتصادی و اجتماعی مثل بیکاری جوانان و اعتیاد به مشروبات الکلی اند. هنری رِد کلاد یکی از بومیان مبتکر ساکن در یکی از این قلمرو ها با اشاعه فناوری انرژی خورشیدی و بادی در بین جوانان جامعه خود نه تنها از هزینه انرژی در روستای خود کاسته بلکه به یک کارآفرین و امید آفرینِ موفق در منطقه بدل شده است. بیشتر بخوانیدنتبتسنتنستینستینتس ینتسنیتنسیت نست ین ستبیسسبسیبسبس سسببس سبسبسب س سبسبس س بسبسیبسبس سبسب سبسبس سنست نست

دهکده سالم فیندهورن: الگوسازی برای تولید محلی انرژی و توزیع آن در منطقه

دهکده سالمِ فیندهورن، واقع در کشور اسکاتلند از روستاهای نوظهور دنیا است. اهالی فیندهورن یکی از اهداف بلند مدت خود را کاستن تدریجی از وابستگی به انرژی حاصله از سوخت های فسیلی قرار داده اند. این دهکده دارای گریدِ (شبکه توزیع برقِ) محلی است. فیندهورن می کوشد که تا زمان برقراری خودکفایی کاملِ انرژی از طریق تولید محلی برق و متنوع سازیِ منابع انرژی، به تلاش های نوآورانه خود ادامه دهد. بیشتر بخوانید  تبنتسنت سنیت سنیت سنت ینستی نستی نست ینستب نیتب سنبت سنبت سنبتس نبت سنبت سنبت سنبس

محلی سازی تولید انرژی با سرمایه گذاری اندک

نصب توربین های بادیِ صنعتی، همانند نمونه هایی که در نمونه بالا در ارتباط با محلی سازی تولید انرژی در روستای نوظهورِِ فیندهورن به آنها اشاره شد، به علت گرانی، مستلزم سرمایه گذاری اولیه بسیار بالاست و لذا تولید محلی برق با انرژی باد را از استطاعت مالی بسیاری از روستاهای جهان، به ویژه در  کشورهای کم درآمد، خارج می کند. ولی از آنجاییکه نیاز مادر اختراعات است، مردم در اقصی نقاط دنیا راه های ارزان تری برای ساخت توربین های بادی ابداع کرده اند. بیشتر بخوانید  تتن ستی نتسین تسینتسنیت نسیت نسیت نستی نست ینت سنیت نسیت نستی نست ینت

سدّ بادی: فناوریِ بومی ایران برای خوداتکایی، کارآفرینی و افتخار

بدون شک بهره برداری از فناوری توربین های بادی برای تولید برق از لحاظ زیست محیطی و اقتصادی به مراتب از سوزاندن سوخت های فسیلی بهتر است. اما این سازه های فلزی غول پیکر خود از آفریده های دورانی از طراحی و اختراعات صنعتی است که ذهن مخترعین عمیقا متاثر از نفتِ ارزان بوده است. تعجب آور نیست که بعد از چند دهه استفاده از این فناوری، عیوبی چون ضعف ساختاری ناشی از زنگ زدگی، شکستن پره ها در توفان های شدید و ایرادات زیست محیطی چون آلودگی صوتی و کشتار پرندگان در پره های در حال چرخش آنها، آشکار شده و موجب اعتراض برخی از افراد و سازمان ها گردیده است. بیشتر بخوانید  بتستسنتس نیتسن یتس نیت سنیت نست ینست ینست نی نست ینسنسبسبسسب سبسب سسبسبس سبس ینستنیس یست

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ